Nieuwe kijk op hedendaagse fysiotherapie bij fysioaction Harderwijk

 
 
 
 
Vanaf begin jaren tachtig tot aan heden is er binnen de fysiotherapie een enorme ommezwaai geweest. Was het voorheen nog gangbaar dat het de fysiotherapeut was die verantwoordelijk was voor de afname van klachten van de patiënt, heden ten dagen is het de fysiotherapeut die samen met de patiënt zorgt voor het herstelproces. Het is niet meer de fysiotherapeut die dicteert wat er moet gebeuren om te herstellen. In samenspraak met de patiënt en met de kennis van de fysiotherapeut wordt gekeken naar een persoonlijke herstelplan.
 
Immers, niet iedereen is hetzelfde.
 
'Hands-on' en 'hands-off' zijn veel gebruikte termen binnen de gezondheidszorg geworden. Niet altijd is het noodzakelijk dat de fysiotherapeut ook daadwerkelijk fysieke actie onderneemt om een genezingsproces te leiden. Goede informatie binnen een beperkt aantal sessies leidt bij een aantal aandoeningen tot eenzelfde resultaat als waar voorheen vele behandelingen voor nodig waren. Deze hands-off behandelmethode verschaft u de nodige informatie en kennis waarmee u zelf uw herstel kunt bewerkstelligen. 


 

 

                                         Ons motto is:

bewust bewegen . . . voor een actief leven!


 


De tijdsfactor blijkt namelijk voor een aantal klachten meer bepalend voor het herstel dan de ingestelde behandelmethode. Interventies blijken dit proces helaas niet (altijd) te versnellen. Er zijn natuurlijk altijd aandoeningen die wel voor direct ingrijpen - hands-on - door uw fysiotherapeut afhankelijk zijn. Maar ook hier is een tendens ontstaan waarbij de patiënt binnen zijn kunnen zelf verantwoordelijk is voor zijn herstel. In samenwerking met zijn fysiotherapeut uiteraard. Veel aandoeningen zijn namelijk door de patiënt vaak zelf (deels) beïnvloedbaar. Bij beginnende slijtage van een gewricht is het bijvoorbeeld belangrijk dat het gewricht wel belast blijft. Dat voelt soms tegenstrijdig aan en daar komt dan de kennis van uw fysiotherapeut bij kijken. Door combinaties van interventie door uw fysiotherapeut, een gericht oefenprogramma en kennisoverdracht naar de patiënt wordt het mogelijk om een zo'n adequaat mogelijk herstel te bewerkstelligen.