algemene informatie

 Regelgeving

Chronische aandoeningen
 
 
De overheid heeft samen met deskundigen een lijst opgesteld met 'chronische' aandoeningen. Als u langdurig klachten heeft wil dat nog niet zeggen dat u ook een chronische aandoening heeft. De vergoedingen door uw zorgverzekeraar worden mede bepaald door deze lijst.
Wilt u de lijst inzien klik dan hier .
Aanpassingen van de lijst sinds 01-01-2012 kunt u hier vinden.
 
 

  

                                                         Ons motto is: 
 bewust bewegen . . . voor een actief leven!  

Informatie over vergoeding fysiotherapie 2023

Er zijn een aantal wijzigingen voor 2018. Bij een verwijzing voor artrose heup of knie wordt dit vanuit de basisverzekering met 12 behandelingen vergoed. 
 
Voor mensen met chronische aandoeningen die momenteel op de lijst Borst staan, geldt dat de eerste 20 behandelingen worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering, indien deze voldoende is afgesloten. Na deze 20, worden verdere behandelingen vergoed door de basisverzekering. Voor de meeste niet chronische aandoeningen ligt het behandelgemiddelde landelijk rond de 12 behandelingen en dit wordt veelal gedekt door uw aanvullende verzekering. Aangezien fysiotherapie altijd in het aanvullende pakket zit, vergoed de zorgverzekering vanaf de eerste behandeling, zonder dat dit ten koste gaat van uw eigen risico.
 
Veel zorgverzekeraars hebben met ingang van 01-01-2013 besloten dat de wettelijk verplichte screening, die voor/tijdens de intake plaatsvindt, gezien gaat worden als één behandeling! Met uitzondering van het Zilveren Kruis. Deze zorgverzekeraar ziet de screening, intake en onderzoek vanaf 1 januari 2016 als één behandeling. 
 
 

 
Het eigen risico, dat geldt voor vrijwel alle zorg uit het basispakket, blijft per 1 januari 2023 op € 385,-. De meeste fysiotherapie komt dus uit de aanvullende verzekering, waar het eigen risico niet van toepassing is. Alleen de chronische fysiotherapie valt na de eerste twintig behandelingen weer wél onder de basisverzekering. Hierop geldt het eigen risico dus wel.

Door onvoldoende informatieverstrekking richting patiƫnten is de onterechte gedachte ontstaan dat fysiotherapie altijd ten koste gaat van het eigen risico. Dat blijkt slechts ten dele waar.

 
 

Heeft u vragen? Bel gerust 0341 - 45 49 09

      
Fysio Prestatie Monitor 2023
 
 
Afbeelding invoegen
In 2023 zal fysioaction ook zijn kwaliteit laten toetsen door CQ Index vragenlijsten. Daarvoor zijn wij wel afhankelijk van uw medewerking. Indien u die geeft zult u benadert worden door Qualiview via de mail en krijgt u een vragenlijst toegestuurd. Alle informatie blijft uiteraard vertrouwelijk en anoniem.